E-Serbest Meslek Makbuzu
E-SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR?
e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM); kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olan elektronik belgedir.
KİMLER E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇEBİLİR?
01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

Serbest muhasebeci mali müşavir, avukat,  diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer,  yönetmen, rehber vb. serbest meslek erbabları istemeleri halinde hemen geçiş yapabilir.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER.
e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmek için Mali Mühür veya e-İmza’ya sahip olmanız yeterli. Mali Mühür veya e-İmza’ya sahipseniz sizi hemen sistemlerimize dahil edebiliriz ve  hemen e-SMM Uygulaması’na dahil olursunuz.

Mali Mühür başvurusu için tıklayınız

Mali Mühür Başvurusu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız