E-Müstahsil

Hayvansal ve Tarımsal ürünlerin alım-satımında fatura yerine geçen aynı zamanda ticari bir vesika olarak ta kullanılabilen, kağıt müstahsil makbuzuyla aynı hukuki değere sahip elektronik bir belgedir.